Septiky

Objednávajte v našom e-shope tu: 

2-komorový septik

3-komorový septik

 

Sklolaminátový septik je usadzovacia nádrž, ktorá okrem toho, že odpadovú vodu zhromažďuje tak ju aj prečisťuje. V závislosti na počte priečok v septiku môže byť vyhotovenie:

1. dvojkomorové

2. trojkomorové

Odpadová voda preteká cez komory septika, a v každej komore sa zdrží určitý čas. Tým, že odpadová voda obieha v komorách, dochádza k procesu oddeľovania kalov, ktoré klesajú na dno komôr (sedimentujúcich) a kalov, ktoré vyplávajú na povrch (flotujúcich). Vyššiu účinnosť prečistenia získame pridávaním prípravkou na rozklad kalov – baktérií a enzýmov do septika. Prečistené odpadové vody odtekajú odtokom septika ďalej do potoka alebo do vsakovacej drenážnej jamy.

Usadený kal na dne komôr je potrebné pravidelne aspoň 1x ročne vyviezť fekálnym vozidlom.

Prevádzkovanie septiku je čo sa týka nákladov veľmi lacné lebo tu odpadá niekoľko krát do roka vývoz odpadovej vody ako v prípade žumpy. O to ťažšie je však vybavenie všetkých potrebných povolení na úradoch.

Parametre sklolaminátových septikov sú zhodné s parametrami sklolaminátových nádrží. Ku každému septiku je dodaní štandardne 50cm vysoký prielezový komín o priemere 60cm, plastový poklop. Prítok a odtok o priemere DN110 alebo DN160mm podľa želania zákazníka s možnosťou kombinácie priemerov.

Sklolaminátové septiky sú vyrábané vo veľkosti od 3 000l do 16 000l a podľa želania zákazníka 2 alebo 3-komorové.

Septik sa považuje za vodnú stavbu a teda povolenie na jeho vybudovanie podlieha povoleniu orgánov štátnej vodnej správy – odborov životného prostredia.

 

Štandardne k nádrži dostanete túto dokumentáciu:

1. vyhlásenie o parametroch
2. certifikát výrobku
3. prehlásenie o zhode
4. montážne pokyny

POZOR: Nádrž v základnom prevedení je určená na zasyp do 1m zeminy. Pokiaľ treba nádrž zakopať hlbšie je potrebné objednať zosilnenú nádrž alebo spraviť nad nádržou betónovú platňu. Tak isto sa postupuje v prípade, keď sa nádrž montuje do pôdy s vysokou spodnou vodou alebo je potrebné ponad nádrž prechádzať osobnými vozidlami. Viac info nájdete v montážnych pokynoch. Cena zosilnenej verzie nádrže je + 50% k štandardnej cene nádrže.

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram