Septiky

Sklolamintové septiky

 

septik 3-komorový 7000l pri inštalácii
3-komorové septiky e-shop
Septik 2-komorový o objeme 5000l
2-komorové septiky e-shop
Filter za septik

Sklolaminátové septiky

Septiky dokážu odpadovú vodu čiastočne vyčistiť a zvyšková vyčistená voda sa za určitých podmienok môže nechať vsakovať do zeme alebo povrchových vôd. Okrem toho ju môžete použiť aj napríklad pri zalievaní záhrad avšak tu by sme boli opatrný. Nezabudnite na to, že strop septiku musí byť vždy prikrytý pevným vekom. V každej komore musí byť prístup pre vyberanie usadeného alebo vyhnívajúceho kalu.

Hlavné výhody

Čistenie odpadových vôd umožňujú čistiace komory, ktorými odpadové vody prechádzajú. Počet komôr udáva účinnosť septiku – čím vyšší je ich počet, tým je septik účinnejší. Preto Vám odporúčame viac-komorové varianty septikov. Väčšinou ide o troj-komorový systém, v ktorom sa v prvej komore usadzujú kaly na dne, pričom navrchu zostáva mastná časť odpadovej vody. V druhej časti sa zase odkaľuje jemnejšia časť. Tretiu komoru tvorí už prečistená voda.

Ďalšou výhodou je skutočnosť, že septik nevyužíva žiadne prevzdušnenie. Ide teda o čistiareň vody s takmer nulovou potrebou údržby. Účinnosť organického čistenia dosahuje približne 60 %.

Veľkou devízou je, že nepotrebujete pripojenie elektrickej energie. Naopak  ak zrátame náklady na kvalitný nepriepustný septik spolu so zemným filtrom, dostaneme sa takmer na rovnakú hodnotu ceny  domovej čističky odpadových vôd, ktorá je však  výrazne náročnejšia na údržbu a preto viacerým majiteľom nie vždy funguje ako má.

Ako septiky “vylepšiť”, aby mali až 92% účinnosť?

Bežné septiky však nedokážu prečistiť odpadové vody dokonale. Po filtrácii nedosahujú takú úroveň čistoty, aby mohli fungovať ako jediný čistiaci mechanizmus.

Ich funkciu však môžete vylepšiť pomocou biologického zemného filtru. Aby ste zabezpečili minimálne nároky na prevádzku a energiu, musíte zemný filter situovať v miestach s dostatočným výškovým rozdielom medzi výškou prítoku na filter a výškou odtoku. Výhodou zemných filtrov je nízka náročnosť na údržbu a spoľahlivá funkčnosť aj pri prerušovanej prevádzke. Z toho vyplýva, že prevádzkové náklady sú v podstate nulové. Ďalšou devízou je ich dlhá, takmer neobmedzená životnosť a pomerne vysoká čistiaca účinnosť.

Odhaduje sa, že po tom, ako voda prešla takýmto filtrom, miera jej vyčistenia dosahuje až 92 %. Ak máte záujem o naozaj kvalitné a hlavne funkčné vyhotovenie  koreňového filtra  odporúčame Vám využiť služby nášho partnera firmy EKOČISTIČKY s.r.o., ktorá má niekoľko-ročné skúsenosti s budovaním koreňových čističiek odpadových vôd pre rodinné domy, chaty, penzióny aj obce.

Porovnanie nákladov

Cena kvalitnejšieho septiku sa pohybuje v rozmedzí od 1000 do 3000,- Eur. Jeho prevádzkové náklady sú však cez rok podstatnejšie nižšie ako v prípade žumpy, keďže sa vyváža približne raz alebo dvakrát do roka. Keď zrátame, že priemerná 4- členná  rodina musí pri 10m3 žumpe objednať fekál na vývoz odpadovej vody 8-10x  za rok v závislosti od spotreby vody a cena za jeden vývoz je okolo 70e tak tie náklady sú niekoľko násobne nižšie v prospech septiku s koreňovým filtrom.

Náklady naviac predstavuje výmena filtra. Ten však vydrží aj viac ako dekádu, avšak cena za jeden zásyp je približne 1000 eur.

septik 2-komorový zo sklolaminátu
3-komorový septik vo výkope, montáž

Legislatívna stránka

V prípade, že nemáte možnosť napojiť sa na kanalizáciu, ako individuálny spôsob odvádzania odpadových vôd môžete zo zákona využiť buď žumpu, alebo domovú čistiareň odpadových vôd. Ďalšou potenciálnou alternatívou je typ DČOV (domová čistiareň odpadových vôd)  na báze septiku s filtračnou jednotkou, pričom musí existovať možnosť odberu vzoriek. DČOV musí mať, samozrejme, certifikát.

V aktuálnej verzii vodného zákona však už nenájdeme odborný termín septik. Legislatívnymi zmenami bol vypustený zo zákona už v roku 2002. Povoľujúcim orgánom štátnej vodnej správy je okresný úrad životného prostredia. Mestá a obce v SK však dlhodobo upozorňujú, že v súčasnosti je len malý počet takýchto zariadení „legálne“ v prevádzke, keďže účinnosť čistenia nie je taká vysoká.

Okrem toho podľa nich vypúšťané odpadové vody nedosahujú limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd.

Výstavba septikov je však zakázaná – kto osadí septik, musí dodržať rovnaké podmienky ako pre žumpu, čiže ide v podstate o predražený systém. Z tohto dôvodu sa septik nikde neuvádza, lebo ho žiaden úrad nepovolí.

Podľa vodného zákona tiež ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Ak sa rozhodujete, či si radšej zaobstarať žumpu alebo septik, musíte najskôr zvážiť viaceré faktory. Dôležité je napríklad to, či riešite odvod odpadu z trvalo obývaného rodinného domu alebo len z rekreačného objektu.

Malé ČOV sa však môžu budovať len na tých miestach, kde je možnosť vypúšťania predčistených vôd do povrchového toku, do podzemných vôd cez dočisťovací systém. V oboch prípadoch je potrebné povolenie. Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najskôr od 15. septembra 2020; do 15. septembra 2020 môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15. septembri 2018.To znamená, že stavba malých domových ČOV sa povoľuje len v tom prípade, ak je možné vyústenie do nejakého recipientu – povrchového toku.  Nezabudnite zvážiť tiež možnosti pozemku, ale aj vlastné nároky na obsluhu.

Vybaviť povolenie na septik je teda teda nemožné aj napriek tomu, že v kombinácii s koreňovou čistiarňou je celý systém lacnejší, vysoko účinný a takmer bez-údržbový. Bohužiaľ legislatíva na Slovensku to vidí inak. Ak je pre vás daná problematika „španielskou dedinou“, je dobré požiadať o radu odborníka, ktorý vám s výberom poradí.

Preto neváhajte a v prípade Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám poradíme.

V prípade, že si septik objednáte u nás, získavate produkt ktorého hlavné výhody sú:

  • veľmi nízka hmotnosť oproti betónovým alebo oceľovým nádržiam
  • mechanická pevnosť na úrovni vysoko kvalitnej betónovej nádrže, výrobok z kompozitu
  • veľmi dlhá životnosť
  • absolútna tesnosť – strojovo vyrobený korpus nádrže
  • žiadna korózia
  • jednoduchá a lacná  montáž, ktorú zvládnete aj svojpomocne
  • prielez o priemere DN 600 mm podľa noriem EU
  • 2 + 13 rokov záruka po splnení podmienok montáže, podľa montážnych pokynov

Verzie septika podľa montážnych požiadaviek zákazníka

Štandardná verzia

Nádrže Titánium v štandardnej verzii sú naším základným produktom, ktorý spĺňa požiadavky v približne 90% inštalačných prípadov. Jedná sa o nádrže pre inštaláciu v suchej zemi alebo s podzemnou vodou dosahujúcej polovicu výšky nádrže. Nádrž je určená na inštaláciu v zelených plochách s maximálnym zasypaním do 1m zeminy. Hrúbka steny nádrže je 3-6 mm. Prejazd vozidlom do 3,5 nie je povolený, ale náhodný prejazd autom neohrozí bezpečnosť.

Zosilnená verzia

Zosilnená verzia nádrže je určená na inštaláciu v suchej zemi aj mokrej pôde pričom výška podzemnej vody môže siahať až do výšky 2/3 nádrže pod komínom, s prekrytím 1m až 2m zeminy. Nádrž môže byť tak isto použitá na inštaláciu nad zemou, napríklad na skladovanie kvapalných látok v poľnohospodárstve a inom priemysle, viniciach, sadoch a podobne. Môže byť namontovaná aj pod cestu pri použití betónovej platne ponad nádrž. V zelenom pásme sa betónová doska nevyžaduje a prejazd osobných vozidiel do 3,5t je možný. Hrúbka steny nádrže je cca 10mm. 

Zosilnená verzia PRO

Zosilnenú verziu nádrže charakterizuje duté dno s pevnou výstužou, ktoré má výborné kotviace vlastnosti v podmočenej pôde a zvyšuje mechanickú odolnosť. Takúto nádrž s dnom PRO je možné montovať za suchých podmienok aj pri vysokej spodnej vode s prekrytím zeminou až 2m. Hrúbka steny je cca 10mm. Tento druh nádrže je možné inštalovať pod dopravnú cestu pre vozidlá do 3,5t bez dodatočných spevnení a pre nákladní vozidla ak bude nad nádržou v mieste prejazdu vozidiel nainštalovaná odľahčujúca betónová platňa. Vieme dodať takisto žumpu/nádrž pre záplavové oblasti.

Cena zosilnenej verzie nádrže je väčšia ako cena štandardnej nádrže. V prípade záujmu o niektorú zosilnenú verziu nás neváhajte kontaktovať. 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram