Vodomerné šachty

Najväčší výber rotomouldingových vodomerných šácht iba v našom e-shope!!

Ponúkame Vám kvalitné monolitické vodomerné šachty AQUA, ROTO, HUTIRA a TRIPLAST za výhodné ceny. 

Plastové vodomerné šachty s monolitickou konštrukciou slúžia ako:

 1. šachty pre vodomery k prípojkám vody v rodinných domoch, penziónoch, hoteloch a ostatom priemysle
 2. šachty pre vŕtané studne (uspôsobené dno na vývod rúry z vrtu + osadenie čerpadiel)
 3. zberné nádrže na hromadenie dažďovej vody
 4. šachty pre montáž čerpadiel k bazénom a iným vodovodným a kanalizačným zariadeniam
 5. šachty k tepelným čerpadlám
 6. prečerpávacie šachty do kanalizácie
vodomerná šachta
VŠ Hutira
VŠ ROTOTank
VŠ Poly
šachta nádrž žumpa
VŠ AQUA - TOP

Vodomerné šachty sú vyrobené z polyetylénového materiálu (PE). Tieto vodomerné šachty sú vyrobené metódou rotačného tvárnenia – rotomouldingu. Znamená to, šachta má monolitickú konštrukciu. Podstavec, pracovná komora a komín tvoria jeden celok – sú jednoliate monolitické.

Toto je hlavný rozdiel oproti lepeným – zváraným plastovým vodomerným šachtám ponúkaným na slovenskom trhu. Nehrozí prasknutie v zvare. Pri výrobe vodomernej rotomouldingovej šachty, je do kovovej formy vstrekovaný PE materiál pri vysokej teplote. Ako forma rotuje PE sa rovnomerne nanáša na vnútorné steny formy. Po vytvrdnutí materiálu je kovová forma otvorená a finálny výrobok je hotový.

Súčasťou každej vodomernej šachty ROTOtank je zateplený plastový poklop, prechodové tesnenie na hadicu DN32. Šachty Hutira a Triplast majú v štandarde obyčajný plastový poklop.

Výhody a rozdiely rotomouldingových (monolitických) vodomerných šácht od konkurenčných vodomerných šácht:

 1. monolitická konštrukcia
 2. vyhotovenie z polyetylénového materiálu (PE)
 3. odolnosť voči korózii a agresívnemu pôdnemu prostrediu
 4. šachta s prielezom, schodíky z PE zabudované v korpuse
 5. ľahký a rýchly prístup k namontovaným meracím zariadeniam
 6. možnosť montáže niekoľkých vodomerných súprav
 7. dokonalá tesnosť zabraňujúca infiltrácii vody
 8. poklop s vnútornou tepelnou izoláciou – odolnosť voči zamŕzaniu
 9. rebrová konštrukcia kotviaca vodomernú šachtu v pôde
 10. nízka hmotnosť šachty – umožňuje prepravu a rýchlu montáž bez zdvižných zariadení
 11. vynikajúca trvanlivosť, dlhá životnosť
 12. záruka 2 roky

Veľkosti ROTO

V súčasnosti ponúkame tieto rozmery vodomerných šácht ROTO /DN – priemer šachty, v – výška šachty/:

 • Ø DN1000 – v1,5m
 • Ø DN1000 – v1,86m
 • Ø DN1200 – v1,35m
 • Ø DN1200 – v1,5m (akceptovaná všetkými vodárenskými spoločnosťami v SK)
 • Ø DN1200 – v1,8m (akceptovaná všetkými vodárenskými spoločnosťami v SK)

Veľkosti HUTIRA

V súčasnosti ponúkame tieto rozmery vodomerných šácht HUTIRA /DN – priemer šachty, v – výška šachty/:

 • Ø DN1200 – v1,3m
 • Ø DN1200 – v1,6m (akceptovaná všetkými vodárenskými spoločnosťami v SK)
 • Ø DN1200 – v1,9m (akceptovaná všetkými vodárenskými spoločnosťami v SK)

Príslušenstvo

 1. Nadstavec šachty

Nadstavec šachty slúži na predĺženie vodomernej šachty o 40cm. Využijeme ho v prípade, že vodomernú šachtu musím osadiť hlbšie do pôdy a poklop by bol pod úrovňou terénu.

 1. Poklopy

Sú vyrobené z polyetylénu. Neobsahujú žiadne kovové súčasti, nehrozí teda krádež. Sú odolné voči korózii a poveternostným vplyvom. Ich kvalitné vyhotovenie a vysoká pevnosť z nich robí veľmi atraktívnu alternatívu voči tradičným liatinovým a betónovým poklopom.

ROZMERY:  Ø DN315, Ø DN400, Ø DN426, Ø DN600, Ø DN630

Montáž

Plastové vodomerné šachty ROTOtank sa montujú v nespevnenom teréne, v pásme zelene, do chodníkov alebo na spevnených miestach v triede zaťaženia A15 (dopravné plochy používané výlučne chodcami a cyklistami a porovnateľné plochy) alebo B125 (chodníky, zóny pre chodcov a porovnateľné plochy, parkoviská pre osobné autá, aj na poschodiach).

Pred začiatkom montáže je nevyhnuté skontrolovať, či šachta nebola poškodená pri preprave.

Výkop musí byť aspoň o pol metra väčší z každej strany ako je rozmer šachty. Zároveň treba brať do úvahy hĺbku prívodných hadíc vody. Výkop treba vykopať tak, aby zemina nepadala naspäť do jamy – riziko zasypania pri montáži. Výška šachty vo výkope by mala byť taká, aby poklop bol minimálne 5cm nad okolitým terénom.

Medzi šachtou a stenou výkopu je potrebné dodržať vzdialenosť min. 0,5m. Vodomerná šachta sa osádza na pieskové lôžko o hrúbke min. 20cm, ktoré nesmie obsahovať žiadne kamenivo a iné ostré predmety, ktoré by mohli narušiť plášť šachty. V prípade vysokej spodnej vody alebo nestabilného podložia je potrebné spraviť na dne výkopu betónovú dosku o hrúbke 20cm z betónu tr. B10.

Prechody hadíc z PE cez komoru šachty sú urobené cez elastomerové tesnenie (s priemerom 32, 40, 50 alebo 63 mm).

Po prepojení hadíc v šachte, môžeme realizovať obsyp šachty. Okolo šachty treba rovnomerne zhutniť vrstvu o hrúbke 20cm, max 25cm pieskom. Zhutňujeme vlastnou váhou! Postupne môžeme začať obsyp vodomernej šachty vykopanou zeminou. Každých cca 20cm vrstvu zhutníme vlastnou váhou. Obsyp nesmie obsahovať ostré kamenivo prípadne ostatné ostré predmety!

Zhrnutie

Vodomerné šachty AQUA, ROTOtank, Hutira a Triplast sú top výrobok ponúkaný na našom trhu. Mierne vyššia obstarávacia cena je kompenzovaná úžitkovými vlastnosťami tejto prémiovej šachty. Lepené plastové šachty môžu časom prasknúť a náklady na opravu bývajú v konečnom účtovaní niekoľko násobne vyššie ako cena kvalitnej šachty ROTOtank. Vodomerná šachta je výrobok, ktorý si kupujeme prakticky na celý život, preto by sme mali brať do úvahy nielen cenu, ale aj kvalitu vyhotovenia, s ktorou priamo súvisí životnosť vodomernej šachty. Na naše vodomerné šachty ROTO dávame predĺženú záruku 3 roky. Ostatné šachty majú záruku 2 roky.

POLY DN1100 Vodomerná šachta
POLY DN1100 Vodomerná šachta
POLY DN800 Vŕtané studne
TRIPLAST DN1100 Vodomerná šachta

Veľkosti POLY

V súčasnosti ponúkame tieto VŠ POLY /DN – priemer šachty, v – výška šachty/:

 • Ø DN1100 – v1,4m (akceptovaná všetkými vodárenskými spoločnosťami v SK)
 • Ø DN800 – v1,2m
  (určetná hlavne na vŕtané studne)
 • Ø DN1000 – v1,0m
  (určetná hlavne na vŕtané studne, šachta k bazénom, čerpadlu zo závlahy)
 •  

Veľkosti TRIPLAST

V súčasnosti ponúkame tieto rozmery vodomerných šácht TRIPLAST /DN – priemer šachty, v – výška šachty/:

 • Ø DN1100 – v1,3m
 • Ø DN1100 – v1,5m
  (akceptovaná všetkými vodárenskými spoločnosťami v SK)
 • Ø DN1100 – v1,8m (akceptovaná všetkými vodárenskými spoločnosťami v SK)
 • Ø DN1100 – v2,0m (akceptovaná všetkými vodárenskými spoločnosťami v SK)
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram