Montáž

Výkop jamy pre žumpu/nádrž
Dostatočný obsyp pieskom z každej strany
Postupný obsyp a zásyp nádrže zeminou

Vzorová montáž a záručné podmienky

Vážení zákazníci,

kúpou našej nádre TITÁNIUM ste získali top produkt v tejto kategórii výrobkov zo sklolaminátu. Dĺžka štandardnej záruky je 2 roky od zakúpenia. Predĺžená záruka je 10 rokov. Pre získanie záruky na nádrž (2 roky aj 10 rokov) je potrebné aby bola 100% zhoda montáže nádrže podľa nami dodaných montážnych pokynov. Dôrazne Vás upozorňujeme, že je potrebné dodržať najmä:

  1. predpísaný rozmer výkopu (o 0,5m širší a dlhší z každej strany nádrže v tvare kvádra, aby bolo možné nádrž dôkladne obsypať a zhutniť pieskom)
  2. ako obsypový materiál použiť piesok frakcie do 0-4mm, nie jemný štrk, strusku, brizolit a podobné náhrady
  3. nádrž musí byť dôkladne obsypaná pieskom a priebežne zhutňovaná, aby sa piesok dostal na všetky miesta okolo nádrže a nevznikali „nevyplnené vzduchové bubliny“. Hrúbka obsypu musí byť minimálne 30cm okole celej nádrže (spodok, boky, vrch). Odporúčame počas obsypu priebežne vojsť dnu do nádrže a zvukovo poklopaním a vizuálne skontrolovať či sa piesok dostal medzi konštrukciu nádrže.
  4. minimálne 20 foto z montáže (z každej etapy montáže: výkop, uloženie, obsyp, zásyp aspoň po 5 foto!) zaslaných na náš email: info@sklolaminatovenadrze.sk alebo obchod@sklolaminatovenadrze.sk do 2 mesiacov od zakúpenia nádrže – dátum dodania na FA.

V prípade, že nebudú dodržané tieto hlavné body montáže záruka a prípadné reklamácie nebudú uznané. Žiadame Vás teda o dôkladné oboznámenie sa z montážnymi pokynmi ešte pred montážou nádrže a v prípade, že si nie ste istý s postupom kontaktujte nás. Spolu takto predídeme prípadným budúcim komplikáciám a reklamáciám.

V prípade, že máte záujem o montáž Vašej nádrže neváhajte a kontaktujte nás. Radi Vám spravíme cenovú ponuku.

Základné ceny za montáž nájdete tu: Cenník montáže

Obsypový materiál

Ako obsypový materiál pri montáži nádrže môže byť použitý iba zásypový piesok frakcie 0-4mm určený na zásyp kanalizácií. Farba nie je podstatná. V obsype sa nesmú vyskytovať akékoľvek skaly a iné ostré predmety (korene stromov, balvany a podobne).

Akékoľvek iné náhrady ako struska, štrk, jemný makadam a podobne sa nesmú použiť. V prípade, že nebude dodržaný druh obsypového materiálu podľa našich montážnych pokynov stráca zákazník nárok na záruku.

Montáž GRP nádrže/žumpy/septika

Montáž

Vzhľadom k samonosnej konštrukcii nádrží výrobca nevyžaduje, aby montáž uskutočnil skúsený odborník, avšak vždy je potrebné postupovať podľa montážnych pokynov a zásad bezpečnosti pri práci v hlbokých výkopoch. Nádrže o veľkosti do 7 000l je možné osadiť bez pomoci ťažkej techniky. Pri nádržiach od 8 000l je vhodné použiť na osadenie báger prípadne VZV. Ak to z nejakého dôvodu nie je možné je potrebné zabezpečiť dostatočný počet osob pri osádzaní nádrže do vykopanej montážnej jamy.

V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte s otázkou na Vášho predajcu.

Nádrž sa montuje do zeme a musí byť umiestnená v súlade s požiadavkami a predpismi stavebného zákona. Nádrž sa inštaluje na pieskové lôžko o minimálnej hrúbke 30-30cm. Boky nádrže a vrch nádrže sa tak isto obsypávajú jemonzrnným pieskom tak, aby celá nádrž bola zasypaná aspoň 30cm  vrstvou piesku. Nad túto vrstvu môžeme použiť vykopanú zeminu zbavenú ostrých predmetov – skaly, konáre atď. Treba dbať hlavne na riadny obsyp a zhutnenie v spodnej polovici nádrže!

V základnej verzii je určená k montáži v hĺbke vyplývajúcej z jej priemeru + 1 meter k prekrytiu horného povrchu. Tz., že nádrž o priemere 1,6m môže byť umiestnená vo výkope, ktorého hĺbka je maximálne 2,6m. Vo väčšine prípadov postačuje montáž s prekrytím 0,5m vrstvou zeminy, ktorá ju dostatočne chráni pred zamŕzaním. Je potrebné počítať s dodržaním sklonu prítoku alebo odtoku, ktorý je obvykle 1-3%.

Rozmery výkopu:

Musia zohľadňovať rozmery nádrže a rovnako aj priestor, ktorý je potrebný pre riadny obsyp nádrže jemnozrnným pieskom frakcie do 3mm. Výkop by mal mať  tvar kvádra, s pozvoľnými stenami, ktoré budú s dnom tvoriť pravý uhol.

Dĺžka výkopu: dĺžka nádrže + 1m

Šírka výkopu: šírka nádrže +1m

Hĺbka výkopu: v závislosti na hĺbke prívodnej rúry

Tieto rozmery zaistia bezproblémovú manipuláciu s nádržou vo výkope a taktiež riadny obsyp a zhutňovanie piesku po vrstvách pri zásype.

Dno výkopu musí byť vysypané jemnozrnným pieskom v hrúbke min. 30cm. Tento podsyp mechanicky zhutníme latou, s ohľadom na sklon nádrže 1-3%.

Osadíme nádrž na podsyp tak aby z každej strany nádrže bol priestor minimálne 30cm. Nádrž podsypeme pieskom aby sa nepohybovala. Napustíme vodu do cca ¼ az 1/3 nádrže. Postupne obsypávame pieskom, ktorý mechanicky zhutňujeme po vrstvách 20cm. Nehutníme bagrom a inými mechanizmami, vodou a cementovými prísadami! Používame len vlastnú váhu montážnikov, lopaty, koly, laty a podobne. Takto postupujeme až po vrchný sklolaminátový lem nádrže.

Keď je obsyp hotový, osadíme komín (hrdlo) nádrže. Gumené tesnenie je zarovno s lemom. Postupne dosypávam zeminu tak aby sa komín nepohol až po sklolaminátové zakončenie rúry.

POZOR: Nádrž v základnom prevedení je určená na zasyp do 1m zeminy. Pokiaľ treba nádrž zakopať hlbšie je potrebné objednať zosilnenú nádrž alebo spraviť nad nádržou betónovú platňu. Tak isto sa postupuje v prípade, keď sa nádrž montuje do pôdy s vysokou spodnou vodou alebo je potrebné ponad nádrž prechádzať osobnými vozidlami. Viac info v montážnych pokynoch.

Podrobný postup montáže sklolaminátovej nádrže nájdete tu: MONTÁŽNE POKYNY GRP nádrže

Pre uplatnenie záručných podmienok potrebujete vyplnené Čestné prehlásenie o montáži.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram