Montáž

Montáž sklolaminátovej nádrže: Krok za Krok

Montáž samonosnej sklolaminátovej nádrže nevyžaduje prítomnosť odborníka, avšak je nevyhnutné striktne dodržiavať montážne pokyny a pravidlá bezpečnosti. Nádrže s objemom až do 7 000 litrov je možné osadiť do výkopu bez nutnosti ťažkej techniky. Pre väčšie nádrže, začínajúce od 8 000 litrov, je doporučené použitie mechanizácie, napríklad bagra alebo vysokozdvižného vozíka. Ak mechanizácia nie je dostupná, je potrebné zabezpečiť dostatočný počet osôb na bezpečnú manipuláciu s nádržou. V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte kontaktovať dodávateľa.

Príprava a montáž do zeme:

Umiestnite nádrž do vykopanej jamy na pieskové lôžko s minimálnou hrúbkou 30 cm podľa stavebných predpisov. Pre stabilnú a rovnomernú oporu nádrže použite jemnozrnný piesok frakcie 0-4 mm na obsyp okolo a nad nádržou. Po obsypnutí pieskom nasleduje zasypávanie čistou zeminou bez prítomnosti skál, konárov a iných predmetov. Maximálna hĺbka montáže závisí na priemere nádrže plus jeden meter pre pokrytie. Napríklad nádrž s priemerom 1,6 m by mala byť umiestnená v jame s maximálnou hĺbkou 2,6 m. Vrstva zeminy o hrúbke 0,5 m postačuje ako ochrana proti zamrznutiu. Nezabudnite zachovať sklon prítoku alebo odtoku medzi 1-3%.
Rozmery výkopu:
Pri výkope zohľadnite rozmery nádrže a pridajte minimálne 50 cm na každej strane pre obsyp pieskom a bezpečnú manipuláciu pri montáži (obsyp). Dĺžka a šírka výkopu by mali prevyšovať rozmery nádrže o 1 m, čo umožní bezpečný obsyp a hutnenie piesku okolo nádrže. Dno výkopu pokryte jemnozrnným pieskom frakcie 0-4 mm v hrúbke minimálne 30 cm a zhutnite mechanicky. Nádrž umiestnite na pripravený podsyp a obsypte ju pieskom, pričom každú vrstvu zhutňujte. Pri obsype použite manuálnu silu a nástroje ako lopaty alebo laty a vyhnite sa hutneniu bágrom či inou mechanizáciou.
Po dokončení obsypu pieskom umiestnite komín nádrže a naneste ešte aspoň 20 cm vrstvu piesku 0-4 mm na okraj komína. Následne dosypte zeminu okolo komína a nad celú nádrž pre jej stabilizáciu.

Dôležité upozornenie:
Základná verzia nádrže je určená pre zasypanie do hĺbky 1 m zeminy. Pre hlbšie inštalácie alebo vysoký stav spodnej vody zvoľte zosilnenú verziu nádrže alebo použite betónovú platňu. Dodržaním uvedených pokynov zaistíte dlhodobú funkčnosť a bezpečnosť vasej nádrže.

Viac informácií a detailov nájdete v montážnych pokynoch.

Podrobný postup montáže sklolaminátovej nádrže nájdete tu: MONTÁŽNE POKYNY GRP nádrže

Pre uplatnenie záručných podmienok potrebujete vyplnené Čestné prehlásenie o montáži.

Montáž GRP nádrže/žumpy/septika

Výkop jamy pre žumpu/nádrž
Septik 3-komorový na odpadovú vodu
Dostatočný obsyp pieskom z každej strany
Vsakovacie tunely 150 - Vsakovacie bloky za septikom
Postupný obsyp a zásyp nádrže zeminou

Vzorová montáž a záručné podmienky

Vážení zákazníci,

kúpou našej nádre TITÁNIUM ste získali top produkt v tejto kategórii výrobkov zo sklolaminátu. Dĺžka štandardnej záruky je 2 roky od zakúpenia. Predĺžená záruka je 10 rokov. Pre získanie záruky na nádrž (2 roky aj 10 rokov) je potrebné aby bola 100% zhoda montáže nádrže podľa nami dodaných montážnych pokynov. Dôrazne Vás upozorňujeme, že je potrebné dodržať najmä:

  1. predpísaný rozmer výkopu (o 0,5m širší a dlhší z každej strany nádrže v tvare kvádra, aby bolo možné nádrž dôkladne obsypať a zhutniť pieskom)
  2. ako obsypový materiál použiť piesok frakcie do 0-4mm, nie jemný štrk, strusku, brizolit a podobné náhrady
  3. nádrž musí byť dôkladne obsypaná pieskom a priebežne zhutňovaná, aby sa piesok dostal na všetky miesta okolo nádrže a nevznikali “nevyplnené vzduchové bubliny”. Hrúbka obsypu musí byť minimálne 30cm okole celej nádrže (spodok, boky, vrch). Odporúčame počas obsypu priebežne vojsť dnu do nádrže a zvukovo poklopaním a vizuálne skontrolovať či sa piesok dostal medzi konštrukciu nádrže.
  4. minimálne 20 foto z montáže (z každej etapy montáže: výkop, uloženie, obsyp, zásyp aspoň po 5 foto!) zaslaných na náš email: info@sklolaminatovenadrze.sk alebo obchod@sklolaminatovenadrze.sk do 2 mesiacov od zakúpenia nádrže – dátum dodania na FA.

V prípade, že nebudú dodržané tieto hlavné body montáže záruka a prípadné reklamácie nebudú uznané. Žiadame Vás teda o dôkladné oboznámenie sa z montážnymi pokynmi ešte pred montážou nádrže a v prípade, že si nie ste istý s postupom kontaktujte nás. Spolu takto predídeme prípadným budúcim komplikáciám a reklamáciám.

V prípade, že máte záujem o montáž Vašej nádrže neváhajte a kontaktujte nás. Radi Vám spravíme cenovú ponuku.

Základné ceny za montáž nájdete tu: Cenník montáže

Obsypový materiál

Ako obsypový materiál pri montáži nádrže môže byť použitý iba zásypový piesok frakcie 0-4mm určený na zásyp kanalizácií. Farba nie je podstatná. V obsype sa nesmú vyskytovať akékoľvek skaly a iné ostré predmety (korene stromov, balvany a podobne).

Akékoľvek iné náhrady ako struska, štrk, jemný makadam a podobne sa nesmú použiť. V prípade, že nebude dodržaný druh obsypového materiálu podľa našich montážnych pokynov stráca zákazník nárok na záruku.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram