Sklolaminátové žumpy

AKCIA 2019

Pri kúpe akejkoľvek žumpy TITÁNIUM, Vám ponúkame signalizátor naplnenia žumpy GM-S 2 s 50% zľavou za 43,20 EUR s DPH! 

Objednávajte v našom e-shope tu: Sklolaminátové žumpy

Prinášame Vám naše nádrže ešte v kvalitnejšom vyhotovení, pri nezmenenej cene. Odolnejšie, pevnejšie a UV stabilnejšie. Presvedčte sa sami a prídite si pozrieť naše sklolaminátové nádrže do predajne v Oravskom Podzámku. 

Sklolaminátové žumpy Titánium

 

Sklolaminátové žumpy využijete všade tam, kde nie je možnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu. Či už staviate rodinný dom, chatu alebo penzión, alebo iný priemyslený objekt, naše žumpy sú ekologickým, cenovo výhodným a trvácim riešením.

Takisto sa uplatnia aj pri rekonštrukciách starších domov, a iných objektov. Keďže najväčšou výhodou našej žumpy Titánium je jej ľahká váha, sú veľmi vhodné na inštaláciu do miest s obtiažnym prístupom. Prepravu nádrže realizujeme na prívesných vozíkoch za osobným vozidlom, čiže sa dostaneme aj tam, kde má nákladné auto problém.

Jednoduchú montáž zasa oceníte vtedy, keď zistíte, že na Váš pozemok sa nevojde ťažká technika (žeriav, veľký báger atď.) Naše nádrže osadíte svojpomocne za pomoci ľudí, čo je veľmi výhodné hlavne pre stavebníkov a pre chalupárov, ktorých pozemky sa často nachádzajú v ťažšie dostupných miestach alebo majú veľmi zlý prístup na pozemok. Ku každej zakúpenej žumpe odporúčame dokúpiť aj signalizátor naplnenia žumpy GM-S 2 z našej ponuky, ktorý Vás odbremení od neustáleho fyzického sledovania stavu naplnenia Vašej žumpy. 

Popis a parametre

Sklolaminátová žumpa je nádrž, ktorej korpus je z jedného kusu, čo umožnila nová patentovaná technológia výroby. Nádrž je vyrobená z laminátu so sklenenými vláknami – sklolaminátu, strojovou metódou. Znamená to, že na kovovú formu s vlnitým povrchom, je tryskami nanášané sklené vlákno a živica špeciálnymi tryskami. Po vytvrdnutí materiálu je forma demontovaná, čo je charakteristické pruhmi, ktoré vedú pozdĺž spojov formy. Tento výrobný proces umožnil vytvoriť korpus nádrže bez zvárania alebo spájania šrobami.

Konštrukcia nádrže je až 4x odolnejšia ako iné nádrže z GRP, keďže nie je spájaná šrobami ani zlepená nehrozí jej prasknutie v spoji.

Žumpa ma štandardne vyhotovený prítok buď DN160mm alebo DN110mm ako si zákazník želá. Vstupný prielez do žumpy je o priemere 60cm a štandardne je 50cm vysoký. Na komínovej rúre je sklolaminátové ukončenie s plastovým poklopom. Tesnenie na komínovej rúre DN600 nie je súčasťou dodávky a v prípade záujmu je možné ho dokúpiť. Spolu so žumpou Vám dodáme dokumentáciu k stavebnému povoleniu /certifikát, vyhlásenie o parametroch, potvrdenie vodotesnosti/.

Sklolaminátové žumpy sú vyrábané vo veľkosti od 3 000l do 16 000l.

POZOR: Nádrž v základnom prevedení je určená na zasyp do 1m zeminy. Pokiaľ treba nádrž zakopať hlbšie je potrebné objednať zosilnenú nádrž alebo spraviť nad nádržou betónovú platňu. Tak isto sa postupuje v prípade, keď sa nádrž montuje do pôdy s vysokou spodnou vodou alebo je potrebné ponad nádrž prechádzať osobnými vozidlami. Viac info nájdete v montážnych pokynoch. Cena zosilnenej verzie nádrže je + 50% k štandardnej cene nádrže.

Žumpa a predpisy

Žumpa je bezodtoková nádrž zhromažďujúca splaškové vody z domu a iných objektov, kde nie je možnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu. Obsah žumpy je potrebné vyvážať na zneškodnenie v čistiarni odpadových vôd – ČOV.

Ak Vaše odpadové vody budete zhromažďovať v žumpe a následne obsah žumpy zneškodňovať na vlastné náklady v čistiarni odpadových vôd, neplatíte stočné (lebo nevyužívate služby žiadneho prevádzkovateľa verejnej kanalizácie). Upozorňujeme však, že podľa zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. obsah žúmp nesmie byť vypúšťaný ani do povrchových vôd, ani do podzemných vôd (t. j. napr. aplikáciou na pôdu) (viď § 36 ods. 15 zákona č. 364/2004 Z. z.), ale musí byť zneškodnený na čistiarni odpadových vôd (viď §36 ods. 2 zákona 364/2004 Z. z.).

Preto je veľmi potrebné, aby žumpy a žumpové systémy vyhovovali požiadavkám slovenských prípadne európskych noriem. Umiestnenie žumpy nesmie ohrozovať zdroje vody. Žumpa nie je vodná stavba, teda na jej stavbu nepotrebujete povolenie od orgánov vodnej správy. Na žumpu sa vydáva stavebné povolenie podľa stavebného zákona č. 50/1976 Z. z.. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku spolu s povolením stavby, z ktorej odpadové vody bude zachytávať. V prípade, že stavba už existuje a žumpa sa bude budovať dodatočne, nemusí sa na stavbu samostatnej žumpy vybavovať stavebné povolenie ale postačuje ohlásenie drobnej stavby stavebnému úradu t.j. obci podľa § 57 stavebného zákona.

Vývoz žúmp

Ponúkame Vám vývoz žumpy v regióne ORAVA našim viacúčelovým vozidlom Volvo FM12 s fekálnou nadstavbou o objeme 9m3. Vozidlo je štandardne vybavené 35m sacej hadice. Na objednávku to môže byť až 50m. Vyvážame iba odpadovú vodu zo žúmp a domových čističiek odpadových vôd (ČOV). Kal zo septikov nevyvážame. Odpadová voda je vyvážaná a likvidovaná podľa zákona na ČOV. Cenník vývozu žumpy nájdete tu:

 

Ako vybrať žumpu? 

Správny výber žumpy je veľmi dôležitý. Na trhu je v súčastnosti možnosť kúpiť hlavne tieto 3 druhy:

 1. sklolaminátovú
 2. betónovú
 3. plastovú

Každá má svoje výhody aj nevýhody. Musíme sa zamyslieť kde má byť žumpa osadená, či máme dobrý prístup k miestu kde má byť osadená, či po nej chceme prechádzať autom a v neposlednom rade koľko finančných prostriedkov mám na žumpu vyčlenených. Viac sa tejto téme venujeme v našom blogu.

Ako vybrať veľkosť žumpy?

Pre správny výber veľkosti žumpy si musíme zodpovedať 2 základné otázky:

 • k akému objektu bude umiestnená
 • koľko osôb sa v danom objekte nachádza

Pokiaľ sme si odpovedali na tieto otázky, výber veľkosti nebude zložitý. Môžeme použiť jednoduchý prepočet podľa spotreby vody na osobu. V súčastnosti je priemerná denná spotreba vody na jednu osobu cca 120 litrov. Napríklad pre bežnú 4 člennú rodinu bude výpočet nasledovný: 
120l x 4 osoby – 480 litrov bude denná spotreba rodiny. Od tejto spotreby odrátame vodu na pitie, varenie, vodu minutú v exteriéri čo je cca 20l na osobu, čiže máme priemernú dennú spotrebu 400 litrov.

400l x 31 dní – 12400 litrov – 12,4m3 
Samozrejme, že nie celý mesiac je rodina doma a nie každý deň minie 400l vody. Keď zohľadníme tento fakt, tak optimálna veľkosť žumpy z našej skúsenosti je pre 4 člennú rodinu je 10 000 – 12 000 litrov. Je tu zarátaná už aj minimálna rezerva 1-2m3. 
Ďalej je potrebné zohľadniť pri kúpe aj veľkosť fekálnej cisterny vo Vašom okolí. Štandardne majú objem 6, 10 alebo 12 m3. Ak je teda vo Vašom okolí iba 6m3 fekál postačí Vám aj menšia žumpa, nakoľko pri väčšom objeme by musela cisterna jazdiť na 2x a zvýšili by sa Vám náklady na vývoz. V tomto prípade budete vyvážať častejšie, avšak za menej peňazí, keďže vždy budete platiť iba jednu cestu a nie 2.
Z našej skúsenosti 4 členná rodina naplní 10m3 veľkú žumpu za cca 6-7 týždňov v závislosti od ich spotreby vody.

Štandardne k nádrži dostanete túto dokumentáciu:

 1. vyhlásenie o parametroch
 2. certifikát výrobku
 3. prehlásenie o zhode 
 4. protokol výrobnej skúšky vodotesnosti od výrobcu
 5. montážne pokyny

Existuje mnoho výrobcov plastových nádrží. Z pohľadu klienta je hlavným problémom, ktorým sa tieto spoločnosti odlišujú, ich použitie, materiálna a výrobná technológia. Na výrobu podzemných a nadzemných nádrží s veľkým objemom sa používajú tri základné plasty.

Základné materiály používané na výrobu nádrží:

 1. PE – polyetylén, dodávaný v granuliach na vyplnenie formy,
 2. PP – polypropylén, dodávaný vo forme hotových dosiek na valcovanie a zváranie,
 3. GRP – kompozity. Živica je kvapalná, sklenená výstuž je vo forme sklených rohoží alebo sypkých vlákien.
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram